Rechters en Advocaten

Woordenboek

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | x | y | z
Reset list
Salomonsoordeel -  Een wijze uitspraak in een moeilijk geschil.
Seponeren -  Daarvan is sprake als een officier van justitie in een bepaalde strafzaak niet tot vervolging overgaat. Zo'n beslissing heet een sepot.
Staande Magistratuur -  De leden van het Openbaar ministerie die staande het woord voeren op een rechtszitting: de officieren van justitie, de advocaten-generaal en de procureurs-generaal.
Strafblad -  Vermelding in het strafregister dat aantekeningen bevat over de keren dat iemand in het verleden verdacht werd van strafbare feiten (met name misdrijven) en over de afloop daarvan (sepot, vrijspraak, veroordeling).
Strafrecht -  Bij het strafrecht gaat het altijd om strafbare feiten om overtredingen en misdrijven die volgens de wet niet mogen en waar straf op staat.

 

Een gedachte aan “Woordenboek

  1. Pingback: Woordenboek | Rechters en Advocaten | Online Le...