Rechters en Advocaten

Woordenboek

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | x | y | z
Reset list
Raadkamer -  Rechtbank die beslissingen neemt in rechtszaken. Dit kunnen tussenbeslissingen zijn, zoals over het langer vasthouden van verdachten. De zittingen vinden plaats achter gesloten deuren.
Rechtbank -  De rechterlijke instantie die alle zaken in eerste instantie behandelt. Een onderdeel van de Rechtbank is de kantonrechter. Er zijn op dit moment tien Rechtbanken in Nederland. Aan het hoofd van een Rechtbank staat een gerechtsbestuur met als voorzitter een president.
Rechter -  Man of vrouw die op basis van de wet rechtspreekt. Bij het strafrecht bepaalt de rechter of de verdachte schuldig is aan een strafbaar feit en legt vervolgens wel of niet een straf op. In het civiel recht en het bestuurlijk recht bepaalt de rechter welde van de twee partijen gelijk heeft.
Rechter-commissaris -  Recher die in strafzaken vooronderzoek doet. Een veel gebruikte afkorting voor rechter-commissaris is RC.
Rechtspersoon -  In het recht heb je natuurlijke personen (mensen dus) en rechtspersonen. Rechtspersonen zijn organisaties en verenigingen die net als natuurlijke personen dingen kunnen doen die juridische gevolgen hebben: kopen, verkopen, huren, verhuren, enzovoort.
Recidive -  Herhaling van strafbaar gedrag.
Reclassering -  Instantie die veroordeelden na het uitaitten van hun straf, helpt bij het terugkeren in de samenleving. De reclassering begeleidt ook meerderjarigen die taakstraffen moeten uitvoeren.
Requisitoor -  De toespraak van de officier van justitie waarin hij de rechter vertelt wat hij van de zaak vindt en wat voor straf hij eist.
Ressortparket -  Het kantoor van het Openbaar Ministerie bij een gerechtshof. Aan het hoofd staat een Hoofd advocaat-generaal.

 

Een gedachte aan “Woordenboek

  1. Pingback: Woordenboek | Rechters en Advocaten | Online Le...