Rechters en Advocaten

Woordenboek

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | x | y | z
Reset list
Parket -  Een kantoor van het Openbaar Ministerie. Een parket is gericht op een bepaald rechtsgebied. Zo zijn er arrondissementsparketten (die bij een arrondissementsrechtbank horen), ressortsparketten (die bij de gerechtshoven horen) en het parket dat bij de Hoge Raad hoort.
Parket-generaal -  Het hoofdkantoor van de landelijke leiding van het Openbaar Ministerie. Op het Parket-Generaal wordt gewerkt door het college van procureurs-generaal en ambtenaren die hen ondersteunen.
Pleidooi -  De toespraak van de advocaat op de rechtszitting. Een ander woord hiervoor is pleitrede. De tekst op papier heet pleitnota.
Politierechter -  Man of vrouw bij de Rechtbank die rechtspreekt in eenvoudige strafzaken waarin een vrijheidsstraf tot één jaar kan worden opgelegd.
Proces-verbaal -  Het rapport van de feiten dat door de politie is opgesteld. Het verslag van een rechtszitting door een griffier wordt ook proces-verbaal genoemd.
Procureur-generaal -  Iemand die in de landelijke leiding zit van het Openbaar Ministerie. Diegene die bij de Hoge Raad de leiding heeft over het parket wordt ook procureur-generaal genoemd. Vaak wordt de afkorting PG gebruikt.
Proeftijd -  Straftijd die niet hoeft te worden ondergaan. De rechter kan iemand tot een voorwaardelijke straf veroordelen. De straf wordt dan niet uitgevoerd, mits de verdachte zich gedurende een bepaalde periode, de proeftijd, aan een aantal afspraken houdt en niet opnieuw de fout in gaat. Deze voorwaarden zijn door de rechter in zijn vonnis opgelegd.

 

Een gedachte aan “Woordenboek

  1. Pingback: Woordenboek | Rechters en Advocaten | Online Le...