Rechters en Advocaten

Woordenboek

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | x | y | z
Reset list
Officier van justitie - 

Man of vrouw die het Openbaar Ministerie vertegenwoordigt in de rechtszaal. De officier bepaalt waar de verdachte van wordt beschuldigd en bepleit op de zitting de zaak tegen de verdachte. Maar de officier heeft ook de plicht ontlastend bewijs aan te brengen als dat er blijkt te zijn. Verder heeft de officier het gezag over het opsporingsonderzoek van de politie. Hij of zij beslist als enige over het wel of niet vervolgen van een verdachte.

Ondertoezichtstelling -  Afgekort: o.t.s. De uitspraak van de kinderrechter om een gezinsvoogdij-instelling aan te wijzen doe toezicht op je houdt. Dat kan gebeuren als je ouders niet goed voor je (kunnen) zorgen. Vanuit de instelling helpt een gezinsvoogd dan om de situatie te verbeteren.
Onpartijdig -  Iemand die boven de partijen staat, is onpartijdig. Een rechter is onpartijdig; zijn of haar voorkeur ligt noch bij de ene noch bij de andere partij. Een advocaat is wel partijdig. Hij of zij verdedigt de ene partij tegen de andere.
Onvoorwaardelijk -  Een veroordeelde die een (gedeeltelijk) onvoorwaardelijke straf krijgt, moet die straf (voor dat gedeelte) ondergaan.
Openbaar Ministerie -  Het onderdeel van de rechterlijke macht dat ervoor zorgt dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd. Een vaak gebruikte afkorting voor Openbaar Ministerie is OM. Op het OM werken officieren van justitie, advocaten-generaal. procureurs-generaal en hun ondersteunend personeel.
Ouderlijk gezag -  (Vroeger ouderlijke macht genoemd.) Het gezag dat ouders over hun kind hebben. Ouders mogen belangrijke beslissingen voor hun kind nemen: waar het woont, naar welke school het gaat, enzovoort. Soms hebben ouders samen het gezag. Soms heeft een van de ouders het gezag.
Overtreding -  Een strafbaar feit dat minder ernstig is. Bijvoorbeeld oversteken bij rood licht, wildplassen en zwartrijden.

 

Een gedachte aan “Woordenboek

  1. Pingback: Woordenboek | Rechters en Advocaten | Online Le...