Rechters en Advocaten

Woordenboek

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | x | y | z
Reset list
Gedaagde -  De partij (een persoon of een rechtspersoon) die door de eiser voor de rechter wordt gedaagd om een bepaalde zaak op te lossen. De gedaagde partij.
Gerechtshof -  Rechtbank die civiele en strafrechterlijke zaken in hoger beroep behandelt. Er zijn vier gerechtshoven in Nederland. Het gerechtshof wordt ook wel "het hof" genoemd.
Getuige -  Een getuige die door de officier van justitie is opgeroepen, meestal om bewijs te leveren, wordt getuige à charge genoemd. Een getuige die door de advocaat is opgeroepen. meestal om bewijs te ontzenuwen. wordt getuige à décharge genoemd. Ook in civiele zaken kunnen mensen als getuigen worden opgeroepen.
Gevangenhouding -  Vorm van voorlopige hechtenis. Daaraan vooraf gaat de door de rechter-commissaris bevolen bewaring. De beslissing over gevangenhouding en de verlenging daarvan worden door de raadkamer van de rechtbank genomen. De gevangenhouding van dertig dagen kan maximaal twee keer worden verlengd.
Gezinsvoogd -  Man of vrouw dis aangewezen om op te letten hoe het gaat met een kind in een moeilijke thuissituatie en probeert daar verbetering in te brengen.
Gezinsvoogdij-instelling -  Instelling die door de kinderrechter wordt benoemd bij een ondertoezichtstelling. De gezinsvoogdij-instelling wijst de gezinsvoogd aan.
Griffier -  Man of vrouw die naast de rechter zit en alles opschrijft wat er tijdens een zitting in de rechtszaal wordt gezegd.
Grondwet -  De belangrijkste wet van het land. De wet waar alle andere wetten op gebaseerd zijn.

 

Een gedachte aan “Woordenboek

  1. Pingback: Woordenboek | Rechters en Advocaten | Online Le...