Rechters en Advocaten

Woordenboek

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | x | y | z
Reset list
Bestuursrechtspraak  -  De rechtspraak over geschillen die er kunnen zijn over een besluit van een overheidsorgaan. Bijvoorbeeld een geschil tussen een gemeente die heeft besloten dwars door een bos een weg aan te leggen en een actiegroep die dat besluit aanvecht.
Bewaring -  Vorm van voorlopige hechtenis. Na de inverzekeringstelling die maximaal twee maal drie dagen duurt, kan een verdachte van een strafbaar feit nog langer worden vastgehouden. Dat mag alleen als de rechter-commissaris daartoe besluit. Bewaring duurt maximaal tien dagen. Een andere naam voor bewaring is inbewaringstelling. Zie verder gevangenhouding.
Bewijs -  Een middel dan de officier van justitie gebruikt om de rechter ervan te overtuigen dat de verdachte schuldig is. Het kan gaan om een verklaring van de verdachte (een bekentenis), om een verklaring van een getuige, een deskundige of iemand van de politie.
Burgerlijk recht -  Een andere naam voor civiel recht.

 

Een gedachte aan “Woordenboek

  1. Pingback: Woordenboek | Rechters en Advocaten | Online Le...