Rechters en Advocaten

Vrouwe Justitia

De oude Grieken hadden een godin van de rechtvaardigheid, Themis. De Romeinen noemden die godin Justitia. Daar komt ook het woord justitie vandaan. In rechtsgebouwen zie je vaak een beeld van Vrouwe Justitia of een schilderij.

Justitia is dus de godin van de rechtvaardigheid. Justitia wordt altijd afgebeeld met een weegschaal en een zwaard, soms ook met een blinddoek. Deze voorwerpen zijn symbolisch voor rechtelijke taken. De weegschaal staat voor evenwichtigheid. Een rechter moet de argumenten van beide partijen zorgvuldig afwegen. Het zwaard is het symbool van de beslissingsmacht, de rechter moet de knoop doorhakken. Hij moet een vonnis vellen. Over de blinddoek bestaan verschillende opvattingen. Soms is Vrouwe Justitia geblinddoekt, soms is zij juist niet geblinddoekt, en er zijn ook wel afbeeldingen van Vrouwe Justitia waar zij slechts op één oog geblinddoekt is. Een volledig geblinddoekte Vrouwe staat voor onpartijdigheid. Het oordelen zonder aanziens des persoons. Er zijn echter ook goede argumenten om aan te voeren dat Vrouwe Justitia niet geblinddoekt moet zijn. Bij het bepalen van bijvoorbeeld een straf moet de rechter ook naar de persoon van de verdachte kijken. Daarvoor mag Vrouwe Justitia nu juist niet geblinddoekt zijn.

Justitia is het symbool van de rechterlijke macht. Elke officier van justitie en iedere rechter moet onpartijdig zijn, goed kunnen afwegen, en een juiste straf kunnen eisen of geven.