Rechters en Advocaten

Echtscheiding

Help! Mijn ouders gaan scheiden!

Het kan voorkomen dat jouw ouders gaan scheiden. Vroeger bleven kinderen dan min of meer automatisch bij één ouder. Vaak was dat de moeder. Tegenwoordig zijn ouders die gaan scheiden verplicht een ouderschapsplan op te stellen. In zo’n plan moeten zij aangeven hoe zij denken hun kinderen na de scheiding nog samen te kunnen opvoeden. Ouders moeten bijvoorbeeld afspraken maken over de woonplaats van de kinderen, over de omgangsregeling (wanneer ben je bij welke ouder), maar ook over het beslissen over belangrijke zaken zoals schoolkeuze. Verder moet ook afgesproken worden wie van beide ouders wat betaalt. Vader en moeder blijven immers samen verantwoordelijk voor hun kinderen, ook als zij gescheiden zijn.

Ouders die gaan scheiden zijn verplicht om de afspraken die zij hebben gemaakt met hun kinderen te bespreken, en voor zover mogelijk ook rekening te houden met de wensen van de kinderen. Als de ouders het niet over alles eens worden, of zelfs zo veel ruzie hebben dat zij het nergens over eens worden zal de (kinder)rechter een beslissing nemen. Over de verblijfplaats, omgangsregeling en de hoogte van de kinderalimentatie. Kinderen van 12 jaar en ouder krijgen een uitnodiging van de rechtbank om hun mening te geven. Vaak kan dit door middel van een kort briefje, maar soms is het nodig dat de kinderrechter zelf met het kind spreekt. Zo’n “kinderverhoor” is een gesprek tussen de rechter en het kind, waar de ouders en de advocaten van de ouders niet bij zijn, zodat het kind eerlijk kan zeggen wat hij of zij denkt.

De tekst gaat verder onder de advertentie.

Wat kan ik zelf doen?

Als jij denkt dat jouw ouders en hun advocaten geen goede afspraken maken of hebben gemaakt over hun scheiding en jij bent het niet eens met die afspraken, dan is het mogelijk dat jij – als kind – zelf een briefje schrijft aan de kinderrechter in de rechtbank waar de echtscheiding speelt. De rechter zal zo’n brief altijd lezen en hier ook aandacht aan besteden. Je moet wel zorgen dat de rechter weet waar de brief over gaat. De namen van jouw ouders en eventueel die van hun advocaten moeten in de brief staan, en je moet goed aangeven waarom jij de rechter schrijft. Als de rechter overtuigd is van de problemen kan hij zelfs iemand aanwijzen om de problemen te gaan oplossen.

Het schrijven van een brief aan de rechter klinkt misschien best ingewikkeld. Als je daar hulp bij wilt hebben kun je altijd iemand in je omgeving vragen. Maar je kunt ook naar de Kinderrechtswinkel toe gaan. Zij helpen en adviseren kinderen die, om wat voor reden dan ook, te maken krijgen met een (kinder)rechter.