Rechters en Advocaten

Kort geding

Meestal duurt een proces in een civiele zaak lang. In een civiele zaak krijgen beide partijen de ruimte om uit te leggen waarom ze vinden dat zij gelijk hebben en de andere ongelijk heeft. Ook dan worden er getuigen gevraagd en experts moeten uitleggen wat zij er van vinden. Maar soms zijn er dringende zaken die absoluut niet kunnen wachten. Iemand heeft een huis gehuurd dat op instorten staat en de huiseigenaar wil er niets aan doen. Een soapster komt erachter dat er een schadelijk artikel vol leugens over haar in een roddelblad komt en dat blad rolt over vijf dagen van de drukpers. Een gemeente wil verhinderen dat volgende week de vuilnisdienst staakt. Er moet snel een beslissing worden genomen. Dan wordt er een kort geding aangespannen.

De eisende partij legt de zaak voor aan de president van de rechtbank of een plaatsvervanger die speciaal hiervoor is aangewezen. Deze luistert naar de argumenten van de advocaten van beide partijen en heel kort daarna komt de president dan met een uitspraak. De huiseigenaar moet bijvoorbeeld onmiddellijk de gevel stutten. Het roddelblad mag het gewraakte artikel niet publiceren, en de vuilnismannen mogen staken, of juist niet. Sommige zaken kunnen na een kort geding nog een vervolg krijgen in een gewone civiele zaak. Maar de druk is in ieder geval van de ketel.

De tekst gaat verder onder de advertentie.